Elda de Waal
Elda on thriving schools
I’d love your feedback
Please send a note with questions and comments.
Admin

Is Suid-Afrika die gevaarlikste plek ter wêreld om jou kind groot te maak?

Prof Elda de Waal, professor in Onderwysreg aan die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU Vaal) het haar onlangs uitgespreek oor die verslag van die Verenigde Nasies (VN) wat Suid-Afrika aandui as een van die gevaarlikste lande ter wêreld vir kinders tussen die ouderdom vyf en 14 om in groot te word.

Prof de Waal was deel van ʼn paneel deskundiges wat díe verslag op die aktualiteitsprogram “Praat Saam” op RSG, onder die loep geneem het.

Mnr Elijah Mahlangu, woordvoerder van die Departement van Basiese Onderwys het saam met Prof de Waal aan die bespreking deelgeneem. Hy bevraagteken die geldigheid van die verslag ten sterkste en voer aan dat hoewel daar ernstige voorvalle in skole plaasvind, dit nie moontlik is dat Suid-Afrika aan die onderkant van hierdie lys, onder lande soos Somalië en die Demokratiese Republiek van die Kongo kan val nie.

Prof de Waal wys daarop dat die verslag net na kinders tussen die ouderdomme van vyf en 14 verwys, wat breedweg op die skoolgaande ouderdom van minderjariges dui. Hoewel hierdie kinders reeds op die pad skooltoe en by die skool groot uitdagings in die gesigstaar, verwys die verslag nie spesifiek na omstandighede by skole nie.

Prof Elda de Waal

Prof Elda de Waal

Sy voeg by dat sommige roetes skooltoe reeds vir kinders gevaar inhou en dat kinders hulself soms in situasies bevind waar hulle selfs teen hulle sin in kriminele aktiwiteit betrokke raak. Die verslag verwys verder na kleiner wapens wat in die besit van kinders gevind word.  Die meeste skoolgaande kinders in Suid-Afrika, wat in hierdie ouderdomsgroep val, word inderdaad nie in ideale en veilige omstandighede groot nie. Daar kan dus afgelei word dat hulle reg tot basiese onderwys in gedrang is.

“Skole het gewis ʼn rol te speel in die verlaging van hierdie vreesaanjaende syfers.” So voer prof. De Waal aan wanneer sy sê dat dit die verantwoordelikheid van ons skole is om ʼn standpunt in te neem en maatreëls in plek te kry om skole vir kinders veilige plekke te maak.  Sy reken dat die Skolewet voorsiening maak vir hierdie tipe proaktiewe aksie en dat skole dit bloot in plek moet kry. Prof De Waal gee die voorbeeld van sosiale media wat in die geval van selfoongebruik ʼn reuse uitdaging vir skole inhou: “Wanneer ʼn medeleerder in ʼn geveg betrokke raak, sal leerders dit eerder met hulle selfone afneem as om hulp te ontbied.” Sy wys daarop dat vele skole in Suid-Afrika nog geen beleid het oor die selfoongebruik van leerders (en onderwysers) nie. Skole moet saamstaan vir hulle kinders en sterk standpunt inneem teen boelies, bendes en die misbruik van tegnologie.

Prof De Waal meen die probleem kan ook eers aangespreek word wanneer onderwysers weer die nodige respek en agting in die klaskamer geniet. Versorgers moet positief dink en praat oor onderwysers en hulle met die nodige diskresie met hulle kinders bespreek. Hoewel ouers en leerders vir ʼn lang tyd reeds geleidelik aan die outoriteit van die onderwyser timmer, het onderwysers in der waarheid wel self ook ʼn rol daarin te speel. “Vandag is ek jou Facebook-maatjie en more verwag ek weer dat jy my in die klaskamer sal respekteer. Dit werk nie so nie,” reken Prof de Waal. “Om ʼn redelike respek en agting as onderwyser te geniet moet jy self die lyn trek.”

Meer oor die kenner

Prof de Waal is wyd bekend vir haar insig in die onderwys en spesifiek die regsaspekte daarrondom en word gereeld deur die media vir haar opinie daaroor genader. Die bogenoemde onderhoud was reeds die derde een van sy soort met RSG vir hierdie jaar. Sy is reeds sedert 2001 by die NWU werksaam. Sy het haar PhD in 2001 in die Onderwysreg behaal. In 2015 is sy as die Nuwe Stem van die NWU aangewys.

Hanlie Smuts — Tue, 04/26/2016 – 10:54

Source : http://news.nwu.ac.za/af/suid-afrika-die-gevaarlikste-plek-om-jou-kind-groot-te-maak-%E2%80%93-prof-elda-de-waal